Б2Б


Со појавувањето на нови технологии и развојот на електронската трговија, севкупната глобална трговија започна да се менува. Паразот за мебел не ги изостави овие трендови. Сепак, почетокот на пандемијата ја забрза таа промена до точка каде што имањето на солиден екосистем за е-трговија стана задолжителен.

Статистиките и проекциите покажуваат дека пазарот за мебел е на неминовниот еднонасочен пат кон е-трговијата и дека дигитализацијата, новите технологии, социјалните медиуми и постојана интеракција со клиентите се предуслови за чекор погоре на скалата наречена успех.

Еве што покажуваат светските истражувања и статистики.
ПРИДОБИВКИ ЗА БИЗНИС ПАРТНЕРИТЕ НА ИНСТАХОМ

ДОПОЛНИТЕЛЕН КАНАЛ ЗА ПРОДАЖБА
 • Целосно Ваша online продавница преку линк од Instahom
 • Директно вклучување во проектите на голем број клиенти, преку online изложеност на Вашите производи во дата базата на Instahome
 • Можност за базата на потенцијални клиенти да се прошири низ цела Македонија
 • Пристап до клиенти 24/7

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМИРАЊЕ
 • Рекламирање на нови производи
 • Рекламирање на производи на акција
 • Интензивно рекламирање на Facebook профилот на Instahome
 • Интензивно рекламирање на Instagram профилот на Instahome
 • Презентација на проекти за внатрешно уредување со Ваши производи на социјалните медиуми
 • Застапеност на Google Ads

ПОДДРШКА НА ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ
 • Ваша персонализирана Instahome платформа за користење во салон, на веб страна и социјални медиуми
 • Можност за презентација на различни комбинации од Вашите производи пред клиентите во салон
 • Со Instahome добивате свој софтверски профил, промоција, како и дополнителен виртуелен простор за продажба